Profilhåndbok

Profilhåndbok

I PROFILHÅNDBOKEN finnes retningslinjer og tips for bruk av Meråkerprofil. Last ned fullstendig profilhåndbok her.

Logo og logoelementer lastes ned her.

Logo

Logoen er vårt viktigste gjenkjennelseselement. Meråker sin logo er utformet for å gi assosiasjoner til frihet, fjell, åpenhet, kulturhistorie og glede.

Logoen skal kun brukes i originalfarger eller i sort/hvitt. Elementene i logoen kan ikke endres eller deles opp. Den må ikke skaleres til feil proporsjoner eller roteres. Ved endring av størrelse må forholdet mellom bredde og høyde forbli uendret.

Hovedlogoen med slagordet ”toppen av frihet” skal brukes i alle sammenhenger der det er naturlig. 
I tilfeller hvor det er unaturlig å fokusere på frihetsbegrepet kan varianten uten slagord benyttes.

Fargekoder