Profilen for nedlasting

Profilen for nedlasting

Reiselivsnæringen i Meråker utviklet høsten 2009 en felles destinasjonsprofil for bedrifter i kommunen. Det er bred enighet om å samarbeide tettere for å posisjonere Meråker som et attraktivt reisemål og en spennende destinasjon som har mye å by på.

For å nå frem i markedet, få oppmerksomhet og skape gjenkjennelse, samler vi oss om en felles identitet, en Meråkerlogo. Denne logoen/profilen skal understøtte budskapene til hver enkelt og tydeliggjøre Meråkers mangfold og styrke.

Logoen/profilen kan brukes av alle bedrifter i Meråker samt det offentlige/kommunen. Organisasjoner, foreninger og idrettslag er også velkomne til å ta den i bruk.

All bruk av logo og profil må følge RETNINGSLINJENE som er gitt i profilhåndboken.

 

Hovedlogo:

Jpg-format for nedlasting

Ai-format for nedlasting

Pdf-format for nedlasting

 

Hovedlogo brukes der det er naturlig å ha med frihetsbegrepet.


Logo uten "toppen av frihet":

Jpg-format for nedlasting

Ai-format for nedlasting

Pdf-format for nedlasting

 

Denne logoen brukes der det er unaturlig å ha med frihetsbegrepet.

 
Profilboks for bruk i annonser, nyhetsbrev, brosjyrer etc.:

Pdf-format for nedlasting str 246mmx34mm

Pdf-format for nedlasting str 96mmx34mm

 

Maler

Powerpointmal for Windows 2007

Powerpointmal for Windows 1997-2003

Brevarkmal for Microsoft Office Word

og beskrivelse for innlegging av ny brevmal i Microsoft Office Word

Diverse materiell:

Konvolutter C5

Konvolutter C4

Konvolutter E65