Om oss

Om oss

Meråker Utviklings formål er å bidra til en positiv nærings- og stedsutvikling i regionen gjennom samhandling med andre aktører. Meråker Utvikling skal bl.a. koordinere og gjennomføre prioriterte tiltak i kommunens strategiske næringsplan, yte bedrifts- og etablererservice i første linje og fungere som kommunens fagenhet i næringsspørsmål. Meråker Utvikling skal også bidra til å fornye kommunens næringspolitikk og strategiske plangrunnlag i takt med samfunnsutviklingen.

www.merut.no er det interne nettstedet for næringslivet i Meråker. Her samles nyttige dokumenter, møtereferater, logo, profil, maler etc.

Kontakt Torbjørn Berg Strømstad, daglig leder i Meråker Utvikling AS

Styret i Meråker Utvikling

Øyvind Slungård (styreleder)
Bjørn Nagel Høgmo
Bjørg Sissel Kvannli
Torfinn Krogstad
Katrin Pedersen