Meråker Utvikling

Meråker Utvikling

Meråker Utvikling kan informere om hvilke offentlige og private virkemidler som kan være aktuelle for utvikling av din idé og vi kan sette deg i kontakt med rette vedkommende. Vi kan også gi tips og råd i utforming av forretnings- og prosjektplaner som er nødvendig for søknader om grunnlag for tilskudd og midler ovenfor private og offentlige finaninstitusjoner og tilskuddsgivere.

Ta kontakt - så kan vi finne den beste løsningen for deg.