Nytt

Digitale utfordringer i byggebransjen

Stjørdal Næringsforum og Proneo inviterer til dialog om utfordringer og muligheter 19.januar kl 13. I DnB'slokaler på Stjørdal. Seminaret er gratis.


Mandag 16/01/17 Administrator

Stjørdal Næringsforum og Proneo inviterer til faglig samling
 «Alle» snakker om digitalisering og «alle» mener at vi må bli med nå for å ikke stå igjen på stasjonen når toget har gått. Hva betyr dette for deg og hvordan kan digitalisering og økt samarbeid sikre lønnsomheten framover? Stjørdal Næringsforum og Proneo inviterer til dialog med deg som ønsker å diskutere utfordringer og muligheter. Hvordan kan vi sammen finne gode løsninger?
 
Agenda:
  1. Innledning ved Lars Strøm, Proneo og Torstein Mørseth, SNF
  2. Effektivisering i bygge/anleggsbransjen; hva er de viktigste grepene; Admin.dir i EBA, entreprenørforeningen for bygg og anlegg:   Kristian Dahlberg Hauge
  3. Den digitale Byggeplassen, hvordan kan vi effektivisere arbeidet og bedre samarbeidet mellom aktørene i byggeprosessen; Daglig leder i S-Rør teinkjer og Verdal: Tor-Erik Sivertsen
  4. «Jeg utviklet en inndelings-app til bruk for snekkere, slik fungerer den»; Tømrer Dalland: Hans Even Dalland
  5. Diskusjon: Hvordan skal vi henge med i utviklingen og dermed forbedre effektivitet og lønnsomhet?
Åpen diskusjon om bl.a.
•Hva skal til for å øke lønnsomheten i bedriften?
•Hva skal til for at du skal ta i bruk digitale verktøy?
•Hvordan kan vi samarbeide om gode løsninger?